Školní jídelna

 MŠ Rajhrad je příspěvková organizace, která nakupuje a vaří pouze z vybraných peněz našich strávníků. Z tohoto důvodu je nutné platit obědy vždy v plné výši měsíc dopředu. Přeplatky za omluvenou nepřítomnost dítěte budou řádně vyúčtovány v následujícím měsíci. 

Děti mají po celý den k dispozici ve svých třídách konvice s nápoji. Střídavě nabízíme ovocné a bylinkové čaje, nebo čaje s multivitamínem, ovocné šťávy.Pokud jsou děti zvyklé z domova na obyčejnou vodu, mají i tuto možnost osvěžení.

Pro děti připravujeme plnohodnotnou a vyváženou stravu dle přísných norem a předpisů, závazných pro stravovací zařízení mateřských škol. Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se o to, aby  vše alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému životnímu stylu. Prosíme tedy, zapojte se i vy - rodiče, a spolupracujte v této oblasti s námi.

Odhlašování obědů - vždy den dopředu

- telefonicky     777 796 638 - MŠ Husova - školní jídelna

                        730 871 061 - MŠ Husova přístavba Motýlci

                        777 996 716 - MŠ Úvoz

- emailem         sjmsrajhrad@volny.cz     ( vedoucí školního stravování)

                     

- v omluvných sešitech v šatnách dětí

Pokud dítě neodhlásíte, počítáme s ním v plánování obědů !

Po nepřítomnosti dítěte ve škole je nutné nahlásit  den opětovného nástupu do MŠ !

 

Doba podávání svačin a obědů

Dopolední svačina:  Berušky, Žabičky        8,45  hodin

                                 Motýlci                        8,45 hodin  

                                 Medvídci, Ježečci       8,45 hodin

                                 Koťátka a Myšky         8,45 hodin

Oběd:                       Medvídci, Žabičky      11,45 hodin

                                 Motýlci                        11,45 hodin

                                 Berušky, Ježečci        12,00 hodin

                                 Koťátka                      11,45 hodin

                                 Myšky                         12,00 hodin

Odpolední svačina - Berušky u Medvídků, Žabky, Ježečci    14,15 hodin 

V době podávání oběda ( 11,45 - 12,15 hod.) kdy je budova školy uzamčena, prosíme NEZVOŇTE !

Dopřejte svým dětem nerušený a klidný oběd při společném stolování.