O nás

Mateřská škola Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace (dále MŠ), jejímž zřizovatelem je Město Rajhrad, sídlí na adrese Husova 509, 664 61 Rajhrad.

MŠ se nachází v klidnější části města, stranou živých komunikací, mezi bytovou zástavbou a rodinných domů. Hlavní budova MŠ na Husove 509 byla uvedena do provozu již v 60. letech 20. století. Od té doby prošla několika úpravami. V této hlavní budově se nachází 4 třídy, ředitelství, školní kuchyň. V létě 2015 byla na školní zahradě postavena další budova – modulární kontejner s jednou třídou a o 3 roky později se přistavělo patro pro ještě jednu třídu. V létě 2020 Město Rajhrad předalo k užívání rodinný domek na Úvoze 666, kde se nachází 1 třída.  V současné době má škola tři budovy, 7 věkově smíšených tříd s kapacitou pro 181 dětí. Mateřská škola zahrnuje školní jídelnu s kapacitou 214 strávníků a jídelnu - výdejnu na Úvoze s kapacitou 25 strávníků.

Ve svých kmenových třídách mají děti dostatečný prostor ke společným aktivitám, třídy jsou vybaveny novými hracími kouty a nábytkem, který odpovídá hygienickým a bezpečnostním normám. Neustále pořizujeme a doplňujeme didaktické pomůcky a hračky tak, aby děti měly možnost stále více a lépe rozvíjet svoji tvořivost, upřednostňujeme přírodní materiály, zejména dřevo. Všechny pomůcky a hračky, sportovní i hudební náčiní mají děti na dosah, mohou využívat samostatného výběru. Rozlehlá hala i dlouhé chodby jsou celoročně využívány k prezentaci výrobků a dětských prací.

Všechny třídy mateřské školy, včetně pracoviště Úvoz, mohou využívat velkou školní zahradu, která je osázená vzrostlými stromy i keři. Travnatou plochu děti využívají ke sportovním, relaxačním, rekreačním, enviromentálním a vzdělávacím aktivitám. Děti zde mají krytá pískoviště zastíněná pergolami, dřevěné herní prvky. V zimních měsících děti využívají k sáňkování uměle navršený kopec. Zahrada Mateřská škola získala v roce 2018  ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního programu Životní prostředí dotaci ve výši 500 tis. Kč na realizaci přírodní zahrady u Mateřské školy v Rajhradě dle projektové dokumentace „Zahrada u MŠ v Rajhradě“.  Zahrada byla obohacena o enviromentální výukové prvky, vyvýšené záhony a další dětské a zahradní prvky, přibyla i výsadba nové zeleně. Na jaře 2021 se vybudovalo dopravní hřiště s umělým povrchem, vodními prvky, zabudovanou trampolínou a dvěma pítky, které zajišťují pitný režim dětí při pobytu na zahradě.  

Na odloučeném pracovišti na Úvoze se v 1. patře nachází školní poradenské pracoviště s vybavenými pracovnami školní psycholožky a logopedky. Škola disponuje v suterénních prostorách hlavní budovy vybavenou keramickou dílnou s keramickou pecí a polytechnickou dílnou pro vzdělávání dětí.

 

Údaje o škole

Zřizovatel :               Město Rajhrad, Masarykova 32, 664 61 Rajhrad

Adresa  školy :         Mateřská škola Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

                                Husova 509, 664 61 Rajhrad

Pracoviště MŠ:    

Husova 509,Rajhrad - hlavní budova,  tel: 777 796 638, 547 229 541

Přístavba modulární MŠ tel. 730 871 061, 777 796 637

Úvoz 666, 664 61 Rajhrad, tel. 777 996 716

Úvoz 666, Rajhrad - školní poradenské pracoviště (školní psycholog, logoped) 

Ředitelka :                 Bc. Hana Hrdličková, tel. 732 999 006

Zástupkyně ředitelky : Mgr. Jaroslava Vlčková

E-mail   :                   skolkarajhrad@msrajhrad.cz

Web    :                     www.msrajhrad.cz

IČ        :                    70999333

ID datové schránky: sdpkydp

Provoz: 

MŠ Husova 509, Rajhrad hlavní budova      6:15 - 16:45

                           modulární budova              6,30 - 16,30

MŠ Úvoz 666, Rajhrad -                                6,45 - 16,15

Kapacita školy : 181 dětí

Kapacita kuchyně : 214 strávníků

Kapacita školní jídelny - výdejny: 25 strávníků

Počet tříd : 7

 

spolufinancována Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Národního programu Životní prostředí.