Organizace školního roku 2023/2024

Školní rok 2023/2024 začne v pondělí 1. září 2023.

I. pololetí bude ukončeno v úterý 31. ledna 2024

II. pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024

 

Rozpis prázdnin a státních svátků

pro základní a střední školy, základní umělecké školy a konzervatoře.

V tomto období bude MŠ zjišťovat docházku dětí a podle situace může být provoz MŠ omezen.

Státní svátek  čtvrtek 28. září 2023                   

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023

 

 

 

Vánoční prázdniny v ZŠ budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2023 a skončí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování v ZŠ začne ve středu 3. ledna 2024. 

 

 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.

 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro Jihomoravský kraj stanoveny:

5. února –  11. února 2024

 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024

Velikonoční svátky: pátek 29. března a pondělí 1. dubna 2024

Státní svátek: středa 1. května 2024

Státní svátek: středa 8. května 2024

Státní svátek: pátek 5. července a sobota 6. července 2024

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června do  1. září 2024.

 

 

Nový školní rok 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

  

 

 

 

 

                                                                                 S