Organizace školního roku 2022/2023

Školní rok 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

I. pololetí bude ukončeno v úterý 31. ledna 2023

II. pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023

 

Rozpis prázdnin a státních svátků

pro základní a střední školy, základní umělecké školy a konzervatoře.

V tomto období bude MŠ zjišťovat docházku dětí a podle situace může být provoz MŠ omezen.

Státní svátek  středa 28. září 2022                    

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022

Státní svátek pátek 28.10.2022

 

 

Vánoční prázdniny v ZŠ budou zahájeny v pátek 23. prosince 2022 a skončí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování v ZŠ začne v úterý 3. ledna 2023. 

 

 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro Jihomoravský kraj stanoveny:

13. března –  19. března 2023

 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.

Velikonoční svátky: pátek 7. dubna a pondělí 10. dubna 2023

Státní svátek: pondělí 1. května 2023

Státní svátek: ponděléí 8. května 2023

Státní svátek: středa 5. července a čtvrtek 6. července 2023

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července do neděle 3. září 2023.

Školní rok bude ukončený v pátek 30. 6. 2023. 

 

Nový školní rok 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

  

 

 

 

 

                                                                                 S