Zápis žáků do 1. tříd ZŠ

01.04.2020 10:21

Zápis žáků do 1.tříd pro školní rok 2020/2021

Dle sdělení MŠMT ČR se zápis dětí k povinné školní docházce (dále jen PŠD) uskuteční v termínu od 1.dubna do 30.dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Žádost o přijetí dítěte k PŠD i žádost o odklad najdete na webových stránkách školy (v sekci Úřední deska » formuláře) a  lze ji podat kdykoli během měsíce dubna následujícím způsobem:

1.datovou schránkou (datová schránka školy i7zms9b), žádost musí být opatřena elektronickým podpisem

2.poštou na adresu Základní škola T. G. Masaryka Rajhrad, Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad

 (nejlepší varianta)

3.osobně každé pondělí a středu v době od 8 do 10 hodin v budově školy na Havlíčkově ulici.

Žádost prosím pečlivě vyplňte se všemi údaji.

Kdo bude pro své dítě žádat o odklad PŠD, vyplní Žádost o odklad. Tu také najdete na webových stránkách školy. K této žádosti je nutné nejpozději do konce června

 doložit ještě vyjádření Pedagogicko-psychologické poradny a dětské lékařky.

Po shromáždění všech žádostí Vám bude prostřednictvím mailu sdělen přidělený kód dítěte.

Nejpozději 31.května bude zveřejněn seznam Přijatých žáků k PŠD, kde smí být žáci uvedeni pouze pod tímto kódem.

Žáci, kteří měli v loňském roce odklad, jsou přijati automaticky, rodiče žádnou žádost nevypisují.

Věříme, že i v této mimořádné situaci proběhne zápis žáků v klidu a bez problémů.