Zápis do MŠ Rajhrad pro školní rok 2020/2021

08.04.2020 13:06

Zápis do MŠ Rajhrad pro školní rok 2020/2021:  

  • proběhne bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole
  • k zápisu jsou nutné tyto dokumenty: žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, lékařské potvrzení (jen v případě, že ho již máte od pediatra potvrzený - v žádném případě v současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře), jinak stačí čestné prohlášení o očkování dítěte, kopii očkovacího průkazu, kopii rodného listu dítěte, kopii OP zastupujícího zákonného zástupce dítěte, formulář o zpracování osobních údajů
  • vyplněné dokumenty je možno předat do MŠ od 2.5. do 16.5. 2020 jedním z těchto způsobů: datovou schránkou (ID sdpkydp), e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail), poštou, osobním podáním v pracovních dnech od 8,00 - 12,00 hod. ve výše uvedeném termínu
  • údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, o očkování dítěte a jeho zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání v mateřské škole, je vhodné uvést do poznámky v žádost o přijetí
  • v případě, že bylo dítě vyšetřeno školským poradenským zařízením (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami), je potřeba přinést i kopii zprávy

Formuláře k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (žádost o přijetí, čestné prohlášení o očkování dítěte, informace o zpracování osobních údajů, popř. oznámení o individuálním vzdělávání) si rodiče mohou stáhnout ze stránek mateřské školy https://msrajhrad.webnode.cz/ke-stazeni/doklady-k-zapisu-2020/  nebo si je vyzvednout v pondělí 27. dubna a ve středu 29. dubna 2020 od 8,00 do 12,00 hodin v kanceláři ředitelky MŠ Rajhrad, Husova 509.

 

Dne 18.5.2020 od 9,00 -12,00 hodin mají účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

 

Dne 26. května 2020 bude na dveřích hlavní budovy MŠ a webových stránkách zveřejněn seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem (č.j. pod kterým je žádost zaevidována).

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě stanovených kritérií projednaných se zřizovatelem. Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 jsou zveřejněna na https://msrajhrad.webnode.cz/. a v MŠ.

 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí se bude zákonným zástupcům dětí vydávat v MŠ Husova 509, Rajhrad v úterý dne 26. května
nebo ve středu 27. května 2020 od 8,00 do 12,00 hodin
.

 

 

V Rajhradě 6.4.2020

ředitelka MŠ