Zápis do MŠ Rajhrad na školní rok 2021/2022

23.04.2021 10:53

Vážení rodiče,

zápis do MŠ Rajhrad bude probíhat od pondělí 3. května 2021 do středy 12. května 2021 bez osobní přítomnosti dětí. Vyplněné dokumenty je možno předat do MŠ jedním z těchto způsobů: datovou schránkou (ID sdpkydp), e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail), poštou, osobním podáním v úterý 11. 5. 2021 a ve středu 12. 5. 2021 od 8,00 do 11,45 a od 12,15 do 16,00 hodin.
 

Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a tiskopis potvrzení dětského lékaře si mohou stáhnou z webových stránek MŠ https://msrajhrad.webnode.cz/

 

K zápisu si rodiče připraví:

  • vyplněnou žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, o očkování dítěte
    a jeho zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání v mateřské škole
  • rodný list dítěte
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči
  • doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte
    se speciálními vzdělávacími potřebami)

Ředitelka MŠ