Zápis dětí do 1. tříd ZŠ Rajhrad

17.03.2021 13:36
  1. Zápis se uskuteční bez fyzické přítomnosti dětí.

 

  1. Proběhne pouze formální část. zápisu. Při příznivé epidemiologické situaci se uskuteční v měsíci červnu informační setkání pro přijaté děti a jejich rodiče.

 

      3K zápisu je třeba doložit následující dokumenty:

          - žádost o přijetí k povinné školní docházce nebo žádost o odklad

 

  • formuláře jsou ke stažení na: www.zsrajhrad.cz  úřední deska – formuláře)

 

          - k žádosti o odklad je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení

            (PPP nebo SPC) a doporučení dětského lékaře

 

          - kopii rodného listu dítěte

 

          - cizinci kopii povolení k trvalému pobytu.

         

 

      4. Žádost o přijetí dítěte lze podat následujícím způsobem:

 

         - osobně ve škole na ulici Havlíčkova v úterý 13. dubna v době od 9 do 17 hodin

            (za dodržení všech bezpečnostních pravidel)

 

         - zasláním do datové schránky školy (i7zms9b) včetně kopie rodného listu od 13.4

            do 16.4.2021


 

         - poštou na adresu školy (Základní škola T. G. Masaryka Rajhrad, Havlíčkova 452,

           664 61 Rajhrad) včetně kopie rodného listu od 13.4. do 16.4. 2021

 

  • e-mailem s uznaným elektroníckým podpisem zákonného zástupce (pouhý mail bez uznaného elektronického podpisu je neplatný, nutno do 5 dnů stvrdit podpisem). od 13.4. do 16.4. 2021

 

 

 

Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání

 

Ve školním roce 2021/2022 budou přijímáni pouze žáci, kteří splňují následující kritérium:

 

  1. Děti s trvalým pobytem v obci Rajhrad nebo Popovice, které dovrší 6 let věku do 31.8.2021 a děti, které měly v roce 2020 povolený odklad školní docházky.

 

Předpokládaný počet míst 70.