Zahájení nového školního roku 2019/2020

28.08.2019 15:58

Vážení rodiče,

2. září 2019 Vás s Vašimi dětmi rádi přivítáme po rozsáhlé rekonstrukci hlavní budovy. Fotografie rekonstrukce můžete shlédnout v galerii na našich web. stránkách. 

V tomto školním roce dojde k několika změnám, jak organizačním tak personálním. Provoz MŠ školy se na hlavní budově prodlužuje od 6,15 do 16,45 hod. Ráno se děti od 6,15 do 7,00 hod. scházejí ve sběrné třídě Žabiček, poté si je třídní učitelky vyzvedávají a převádějí do svých kmenových tříd. Odpoledne podle ukončení provozu tříd se děti zase převádějí do sběrné třídy. V MŠ Úvoz se prodlužuje provozní doba od 6,45 -16,15 hod. V modulární budově zůstává stejný provoz, tedy od 6,30 - 16,30 hod.

Další velkou  změnou je nové elektronické  zabezpečení s kamerovým systémem. Vše Vám bude vysvětleno na prvních třídních schůzkách:

Medvídci, Berušky, Koťata - 10.9.2019 v 15,45 ve třídě Berušek

Ježci, Žabky - 11.9.2019 v 15,45 hod. ve třídě Berušek

Motýlci, Myšky - 12.9.2019 v 15,45 hod. ve třídě Myšek 

Co se týká personálních změn, seznamy zaměstnanců najdete na liště - Náš tým.

Seznamy dětí a jejich umístění ve třídách, včetně variabilního symbolu, naleznete v chodbě na hlavní budově MŠ.

Vám i Vašim dětem přejeme aby celý školní rok byl pro nás všechny příjemný.

Ředitelka a kolektiv MŠ