Zahájení kroužků

30.09.2022 13:47

Vážení rodiče, níže jsou uvedeny termíny zahájení jednotlivých kroužků se jmény učitelek, které kroužky povedou.

Šikovné ruce: 18.10. 1x za 14 dní vždy v sudém týdnu v úterý od 14,30 do 15,30 hodin (dílna hlavní budovy - uč. Kunetová, Keclíková)

Keramika: 1. skupina 11.10. 1x za 14 dní  každý lichý týden v úterý od 14,30 do 15,30 hodin (dílna hl. budovy - uč. Ognarová))

                   2. skupina 19.10. 1 x za 14 dní každý sudý týden ve středu od 14,30 do 15,30 hodin (dílna hl. budovy - uč. Němcová)

                   3. skupina 6.10. 1x za 14 dní každý sudý týden ve čtvrtek od 14,30 do 15,30 hodin (dílna hl. budovy - uč. Špačková)

Sportík: 3.10. 1x za týden od 15,00 do 16,00 hodin (školní zahrada nebo tělocvična Sokola, uč. Smrčková)

Joga: 11.10. 1x za 14 dní  od 15,45 do 16,45 hodin každý lichý týden v úterý (MŠ Úvoz 1. patro, uč. Smrčková)

Angličtina: 5.10. 1 x za týden od 15,15 do 16,00 hodin (MŠ Úvoz 1. patro, agentura)

Rozpis jmen dětí ve skupinkách Vám dají paní učitelky do šaten. Děti budou na kroužek odvedeny lektorkou. Po ukončení kroužku je nutné děti vyzvednout v čase ukončení kroužku na dané budově. Děkuji za dodržování časů.

Hrdličková, ředitelka MŠ