Vystoupení v Domě Matky Rosy

15.12.2015 13:39

Děti ze třídy žabiček ve čtvrtek 10.12.2015 navštívily babičky a dědečky v místním hospicu v Domě Matky Rosy. Připravily si pro ně krátký program, ve kterém zahrály pohádku "O řepě". Zazpívaly písničky, zatančily tanečky, hrály na hudební nástroje. S koledami se všichni rozloučili, děti rozdaly přáníčka pro štěstí lepené z ubrousků a za krásné vystoupení dostaly sladkou odměnu.