Vyhodnocení dotazníku

21.06.2018 10:17

Děkuji všem rodičům, kteří dotazník vyplnili a napsali do něj svá přání a připomínky. Všechno jsme s kolektivem školy pročetli a probrali. Výsledky z dotazníkového šetření najdete v odstavci ke stažení.

Ředitelka školy