Školné a stravné

15.04.2020 11:55

Vážení rodiče,

mnozí z Vás se dotazují na platbu školného a stravného. Nemusíte platební příkazy měnit, vyúčtování vratek proběhne v měsící červenci, po ukončení provozu MŠ. Samozřejmě se školné i stravné bude vracet adekvátně za dobu uzavření MŠ. Pokud jste zplatili školné za duben, to převedem do stravného a v dalších měsícíh uvidíme, kdy bude provoz MŠ znovu obnoven.

ředitelka MŠ