Rozhodnutí JMK o otevření MŠ

08.03.2021 14:08

Vážení rodiče,

z rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje pan Mgr. Jana Grolicha ze dne 8.3.2021 podle ustanovení § 14 odst. 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů  je naše MŠ pověřena vykonávat nezbytnou péči o děti od 2 do 10 let, jejíž zákonní zástupci jsou:

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • zaměstnanci obecní policie,
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 • příslušníky ozbrojených sil,
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo určeného školského zařízení,
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • zaměstnanci zařízení školního stravování,
 • zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,
 • zaměstnanci České pošty, s. p.,
 • soudci a zaměstnanci soudů.

 

Provoz MŠ bude otevřen od úterý 9.3.2021 od 6,30 do 16,30 hod. Prosím o přihlášení dětí den předem na tel. MŠ 777 796 638 nebo na email msrajhrad@volny.cz z důvodu zajištění stravy dětí. Při prvním příchodu dítěte do školky je potřeba přinést potvrzení o zaměstnání zákonného zástupce. Na místě bude potřeba vyplnit evidenční list dítěte.

 

Seznam dalších škol v okolí:

Mateřská škola Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace sídl. Družba 673, 667 01 Židlochovice

Mateřská škola Hrušovany u Brna, okr.Brno - venkov, příspěvková organizace Havlíčkova 169, 664 62 Hrušovany u Brna

Mateřská škola Měnín, okres Brno-venkov, příspěvková organizace č.p. 376, 664 57 Měnín  Základní škola Letovice, příspěvková organizace Komenského 902/5, 679 61 Letovice

Mateřská škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav, příspěvková organizace U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves

 

Ředitelka MŠ