Setkávání rodičů - psychologická dílna

26.09.2022 09:46

Vážení rodiče,

v letošním školním roce plánuje naše školní psycholožka Mgr. Lucie Zlámalová několik setkání pro rodiče. Ráda by tímto způsobem podpořila otevřenost naší MŠ a rozšířila spolupráci s rodiči.

 Psychologická dílna se bude konat přibližně jednou za měsíc ve formě otevřené rodičovské skupiny. Každé setkání je tematicky zaměřeno a na plakátku s pozvánkou vždy najdete uvedenou „cílovou skupinu“. Vítáni jsou ovšem všichni, kdo mají o setkání zájem.

Dílna je obvykle sestavena z kombinace krátké přednášky (pojatá co nejvíce prakticky), nebo workshopu na dané téma, a prostoru pro diskuzi, otázky, vzájemné sdílení a širší komunikaci.

V případě dotazů, návrhů témat, či potřeby individuální konzultace pište prosím na e-mail: psycholog.msrajhrad@volny.cz

1. setkání psychologické dílny (pro rodiče nově příchozích dětí do MŠ)

téma: Adaptace dětí, aneb jak ji ještě podpořit 

Čtvrtek 6. 10. 2022 v čase 15,00-16,00 hod. na odloučeném pracovišti Úvoz 666, v prostorách školního poradenského pracoviště (ŠPP), nad třídou Koťátek.