Přihlášení dětí k docházce

12.11.2020 09:40

Vážení rodiče, pokud chcete obnovit docházku Vašich dětí do MŠ je nutné dopředu jejich příchod nahlásit. Vzhledem k tomu, že je potřeba znát počet dětí v MŠ, aby byl zajištěn jejich dohled personálem a pro potřebu kuchyně k zajištění stravy. Děti, které nastoupí příští týden (18.11.) je nutné přihlásit nejpozději do zítřka 13.11. Pokud tak neučiníte, Vaše dítě nebude do školky přijato. Totéž platí i v dalších dnech. Vždy hlaste příchod svého dítěte minimálně 1 den dopředu a to do 12.00 hod. předešlého dne.

Děkuji za pochopení.

Ředitelka MŠ