Přesun termínu fotografování dětí

03.11.2020 13:20

Vzhledem k malému počtu dětí v MŠ se přesouvá termín focení dětí na 26.11. 

Hrdličková, ředitelka MŠ