Předzápis - registrace přihlášek na zápis dětí do MŠ Rajhrad pro školní rok 2024/2025

05.04.2024 11:44

Vážení rodiče,

zde si můžete zaregistrovat vaše dítě do tzv. předzápisu.

I po zaregistrování do tzv. předzápisu je nutné dodat přihlášku s ostatními doklady (potvrzení o očkování od pediatra Vašeho dítěte, rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce k nahlédnutí) v termínu řádného zápisu 2.a 3. 5.2024 od 8,00 do 16,00 hod. osobně nebo poštou či dat.schránkou.

Hana Hrdličková, ředitelka MŠ