Prázdninový provoz

19.02.2024 11:02

Organizace provozu mateřské školy v době hlavních prázdnin

2024

 

V době od pondělí 1. 7. 2024 do pátku 19. 7. 2024 bude mateřská škola zajišťovat omezený prázdninový provoz pouze pro děti těch rodičů, kteří nezbytně potřebují zajistit péči o své dítě. Provoz mateřské školy bude zajišťovat pracoviště MŠ Husova 509, Rajhrad.

Prosíme rodiče, aby nejpozději do 24. 5. 2024 nahlásili docházku svého dítěte na prázdninový pobyt v mateřské škole vyplněním docházkového listu v šatnách svých tříd.

Úplata za předškolní vzdělávání (školné) je stanovena poměrnou částkou z celkové stanovené částky, a to 350,- Kč a je splatná do 10. 6. 2024.

Částka za stravné na měsíc červenec se bude vybírat také 10. 6. 2024 formou zálohy, která bude vyúčtována.

Nový školní rok 2024/2025 bude zahájen v pondělí 2. září 2024.

Ředitelka MŠ