ORGANIZAČNÍ ZMĚNA v MŠ od 1. 6. 2015

27.05.2015 08:38

Vážení rodiče, 

 od 1. 6. 2015 bude řízením MŠ pověřena paní zástupkyně Ing. Adriána Čechová, a to do doby ukončení konkurzního řízení na obsazení místa ředitelky. 

Mně dovolte, abych všem rodičům poděkovala za otevřenou a vstřícnou spolupráci po dobu mého pětiletého působení v MŠ. Díky vašemu pochopení a aktivní pomoci se v MŠ podařilo spousta věcí, které přispěly ke zkvalitnění vzdělávání dětí. Ještě jednou děkuji za spolupráci a do dalšího období přeji vašim dětem i vám rodičům hodně pohody, zdraví a spokojenosti.

Hana Tesaříková