ORGANIZAČNÍ ZMĚNA od 1. 7. 2015

14.07.2015 13:43

Rada města Rajhradu jmenovala od 1. 7. 2015 na místo ředitelky MŠ Rajhrad paní Bc. Hanu Stečkovou.