Obnovení provozu MŠ

12.05.2020 10:19

Vážení rodiče,

Na základě nařízení Rady Města Rajhrad se obnovuje provoz MŠ od pondělí 18.5.2020.

Dále Rada Města schválila vrácení školného za dny, kdy byla MŠ v době epidemie Covid-19 uzavřena:

Březen: 250,- Kč

Duben: 550,- Kč

Květen: 250,- Kč

Děti, které již do konce školního roku nebudou MŠ navštěvovat, tak jim bude školné odpuštěno za květen i červen. Vratky stravného i školného budou vyplaceny v měsíci červenci 2020.

Zároveň Vás žádáme o nahlášení pobytu Vašich dětí o prázdninách. Provoz v létě bude od 1.7. do 24.7.2020. MŠ bude znovu otevřena v úterý 1.9.2020.

Dojde však k organizačním změnám v provozu. Děti se nebudou scházet ve sběrných třídách Žabiček a Motýlků, ale budou jen ve svých třídách. Režim dne bude upraven tak, aby děti co nejvíce času strávily venku na školní zahradě. Proto nezapomeňte dát dětem náhradní oblečení na zahradu za každého počasí (pláštěnku, gumáky, náhradní tepláky, trička i spodní prádlo).

Změna  otevírací doby MŠ:

Hlavní budova a Modulární budova: 6,30 – 16,30 hod.

MŠ Úvoz: 6,45 – 16,15 hod.

Příchod dětí do MŠ do 8,00 hod. Pozdější příchod z organizačních důvodu nebude možný!!!

První den přinesou rodiče s sebou podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a Upozornění na podmínky nástupu dětí do MŠ.

Žádáme rodiče o přihlášení k docházce a stravě nejpozději do pátku 15.5.2020. Nepřihlášené děti nebudou přijaty. Přihlášky prosím posílejte na e-mail: sjmsrajhrad@volny.cz nebo volejte na tel. číslo 777 796 638 na vedoucí kuchyně paní Mátlovou.

Už se na Vaše děti celý kolektiv MŠ těší.

Ředitelka MŠ