Obnovení provozu a testování dětí

08.04.2021 11:33

Vážení rodiče,

jak víte ze sdělovacích prostředků, bude opět zahájen provoz MŠ od pondělí 12.4.2021. V pondělí se v mateřských školách umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem s povinným předškolním vzděláváním a dětem jejichž zákonní zástupci jsou:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Přijímat děti budeme na základě jejich řádného přihlášení a s potvrzením zaměstnavatele zákonného zástupce, že pracují ve výše uvedených profesích (mimo předškoláky). Na "škole na dlani" posílám manuál, jakým způsobem bude v MŠ probíhat testování Vašich dětí. Test obdržíte před příchodem dítěte do MŠ od zaměstnance školky. Testovat se děti budou 2 x v týdnu. Žádám Vás tímto o trpělivost při testování svých dětí a děkuji, že se budete řídit pokyny určeného zaměstnance u testování dětí. Vzhledem k tomu, že na test a jeho vyhodnocení budete potřebovat 15 -20 minut, počítejte s tímto zdržením.

Provoz bude zahájen zatím jen na hlavní budově MŠ Husova 509. Škola bude otevřena od 6,15 do 16,45 hod. Provoz tříd bude dle rozpisu:

Třída Berušek: Berušky, Medvídci 7,00 - 16,00

Třída Medvídků: Myšky 7,00 - 16,00

Třída Ježečků: Ježci, Motýlci 7,00 - 16,00

Třída Žabiček: Žabky, Koťata 6,15 - 16,45 (sběrná třída)

Přihlašování a odhlašování dětí bude probíhat standartně - sjmsrajhrad@volny.cz, tel. 777 796 638.

Hana Hrdličková, ředitelka MŠ