Návštěva tetovacího salonu

09.11.2015 07:27

Děti ze třídy Ježečků v říjnu navštívily Studio Relax paní Langové. Paní učitelky domluvily tuto návštěvu v rámci výukového programu, "poznáváme řemesla." Děti poznaly prostředí salonu, viděly kde probíhají masáže,seznámily se s tetováním. Osobně si mohly všichni včetně paních učitelek vyzkoušet tetování na pomeranči. Na závěr dostaly tetovačky a sladkou odměnu. Podle fotografií je vidět, jak se všem v salonu líbilo.