Modernizace budovy a zařízení, školní zahrady

25.10.2017 11:35

Budova mateřské školy na Husově ulici prochází postupnou rekonstrukcí a modernizací. Většina oprav a rekonstrukcí se uskutečnila během letních měsíců, ale některé práce probíhají i za běžného provozu školy, což je náročné nejen pro personál školky, ale i pro Vás rodiče, protože občas dojde k omezení provozu. Tímto Vás chci poprosit o oparnost při procházení stavbou. My děti poučujeme, aby nedošlo k úrazům. Zároveň je to pro děti velice inspirující pozorovat práci řemeslníků. 

Postupně bude procházet změnou i školní zahrada. Vypracovává se projekt ve spolupráci se zahradní architektkou Ing. Pavlou Dratvovou. Chceme, aby zahrada sloužila dětem nejen pro hru, ale i pro výchovu a vzdělávání ke vztahu k přírodě. Děti budou moci pozorovat proměny přírody v jednotlivých ročních obdobích na vysazených rostlinách a stromech, sami si vyzkouší vypěstovat nějaké plodiny, budou moci pozorovat hmyz a ptáky. Jak by mohla naše zahrada vypadat, můžete svými nápady přispět i Vy rodiče, budeme velice rádi. Vaše návrhy a návrhy dětí vystavíme na hlavní budově.

Všehny tyto změny by se neobešly bez spolupráce se zřizovatelem školky Městem Rajhrad.

Krátký výčet , co se povedlo vytvořit a co ještě plánujeme:

léto 2015 - sociální zařízení ve třídách berušek a medvídků, nová přístavba modulární školky, modernizace školní kuchyně

přelom roku 2015/2016 - přípravné kuchyňky na hlavní budově 

léto 2016 - sociální zařízení ve třídě ježečků a žabiček, šatna medvídků

začátek roku 2017 - schodiště do suterénu, nově vybudované sociální zařízení v suterénu pro děti při pobytu na zahradě

léto 2017 - šatny a sklady lůžkovin ve třídě ježečků a žabiček, nové podlahy a koberec ve třídě žabiček, malování třídy žabiček

podzim 2017 - oprava střechy a fasády na přístavbě hlavní budovy MŠ, nové průlezky a houpačky, stavba zahradního domku na hračky.

V příštím roce se připravují další opravy, ale hlavně se bude přistavovat patro na modulární školku na zahradě MŠ na Husově ulici. Postupně dále budeme zvelebovat školní zahradu, dodělávat zatpelení a fasáda na zbývající části hlavní budovy. . Ale o tom zase příště.

Fotogalerii najdete v odkazu Foto MŠ Rajhrad