Kroužky

26.09.2018 14:26

Vážení rodiče, jednotlivé kroužky budou probíhat v naší MŠ dle níže uvedeného rozpisu vždy ve stejný čas 15,35 - 16,20 hod. Zahájení kroužků proběhne od 10. a 11. října 2018. Zatím prosím zaplaťte agentuře jen na 1. pololetí, uvidíme jak budou kroužky probíhat, zda budou lektoři kvalitní a spolehliví. Děti budou do kroužku převedeny z jednotlivých tříd lektorem a po ukončení kroužku si děti vyzvednou přímo rodiče ve třídě, kde kroužek probíhal. Děti ze třídy Koťátek do kroužku přivedou rodiče, kteří si děti zase po kroužku vyzvednou. Rodiče zároveň podepíšou zmocnění na lektora kroužku pro převetí a předání dítěte. Děkujeme za dodržování provozního řádu školy.

Den                 Název kroužku                      Třída            

středa              Divadelní a dramatický          Myšky 

                       Kroužek pro kluky I.             Berušky

                       Kroužek pro kluky II.            Medvídci

čtvrtek             Zumba                                Myšky

                       Angličtina                            Berušky

                       Angličtina v pohybu              Medvídci                                                                                                                                                                                                

Ředitelka MŠ