Karanténa ve třídě Motýlci a Myšky

11.02.2022 12:32

Vzhledem k tomu, že vyhodnocené děti ze třídy Myšky a Motýlci byly do dne 10.2..2022 v kontaktu s osobou, která je COVID-19 pozitivní,byly shledány důvody pro  opatření,ktera zahrnují dle KHS Jmk v Brně domácí karanténu do 15.2. včetně.

Zádáme rodiče, aby nahlásili zdravé děti, které nastoupí od středy 16.2. do MŠ.

ředitelství MŠ