AKCE v měsíci červnu 2015

27.05.2015 08:36

1. 6. 2015 MDD-oslava dne dětí

Hry, soutěže na zahradě MŠ- odměna sladkosti  

 

2. 6. 2015 Besídka v Hospicu-Berušky

 

18. 6. 2015 Karneval na školní zahradě

(dopoledne v maskách) s hudebním programem - celá školka

Vybíráme 40 Kč.,

 

18. 6. 2015 Rozloučení s předškoláky

Hledání pokladu - školní zahrada – odpoledne (16.00 – 17.30 hod.)

 

Návštěva budoucích školáku v ZŠ – termín bude upřesněn