Akce MŠ v měsíci prosinci 2014

26.11.2014 12:48

V úterý 2. 12. 2014 od 17,00 hod několik dětí z naší MŠ vystoupí s pásmem básniček a písniček u vánočního stromu v Rajhradě. 

V měsíci prosinci je pro děti v MŠ připravené divadlo Šikulka, které dětem 3. 12. 2014 zahraje tři krátké pohádky. 

V pátek 5. 12. 2014 naší MŠ navštíví Mikuláš s čertíkem a přinese dětem sladkou nadílku.

15. 12. 2014 děti z MŠ vystoupí s kulturním programem v Domě Matky Rosy.

V úterý 16. 12. 2014 v dopoledních hodinách bude pro děti připravená nadílka u vánočního stromu a odpoledne od 15,30 hodin se ve všech třídách uskuteční vánoční besídka a sváteční posezení s rodiči.