Zápis dětí do MŠ Rajhrad,

okres Brno-venkov, příspěvková organizace pro školní rok 2023/2024

Ředitelka MŠ v souladu s ustanovením § 34 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhlašuje zápis do MŠ pro školní rok 2023/2024.

 

Formuláře k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (žádost o přijetí, lékařské potvrzení o očkování dítěte) si rodiče mohou stáhnout ze stránek mateřské školy v sekci "ke stažení (Зарахування)" nebo si je vyzvednout v úterý nebo ve středu dne 25. a 26. 4. 2023 od 8,00 do 11,45 a od 12,15 do 14,30 hodin.  v kanceláři ředitelky MŠ Rajhrad, Husova 509.

 

Zápis dětí do MŠ Rajhrad:  

  • K zápisu jsou nutné tyto dokumenty: žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, lékařské potvrzení o očkování dítěte (údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání uveďte do poznámky v žádosti o přijetí), kopii rodného listu dítěte, OP zastupujícího zákonného zástupce dítěte, formulář o zpracování osobních údajů. V případě, že bylo dítě vyšetřeno školským poradenským zařízením (v případě dítěte se speciálním vzdělávacími potřebami) je potřeba přinést i kopii zprávy z PPP nebo SPC.

  • Zápis dětí do MŠ Rajhrad proběhne ve středu 3.5. a ve čtvrtek 4.5.2023 od 8,00 do 11,45  a od 12,15 do 16,00 hod.  Nebo je možné zaslat potřebné dokumenty datovou schránkou (ID sdpkydp), e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email), poštou od 2.5. do 16.5.2023.

  • Dne 17.5.2023 od 9,00-12,00 hodin mají účastníci řízení možnost se vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

  • 30.5.2023 bude v budově ředitelství MŠ Rajhrad Husova 509 zveřejněn seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí se bude vydávat 30.5. a 31.5.2023 od 8,00 do 11,45 a od 12,15 do 16,00 hod.

  • Zápis ukrajinských dětí do MŠ dětí dle zákona LEX Ukrajina 

  • Zápis ukrajinských dětí do MŠ Rajhrad proběhne v úterý 13.6. 2023 od 8,00 do 11,45  a od 12,15 do 15,00 hod.
  • Dne 14.6.2023 od 9,00-12,00 hodin mají účastníci řízení možnost se vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

  • 20.6.2023 bude v budově ředitelství MŠ Rajhrad Husova 509 zveřejněn seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí se bude vydávat 19.6.2023 od 8,00 do 11,45 a od 12,15 do 16,00 hod.
  •  nebo si je vyzvednout v úterý nebo ve středu dne 20. a 21. 4. 2021 od 8,00 do 11,45 a od 12,15 do 15,30 hodin v kanceláři ředitelky MŠ Rajhrad, Husova 509.