Ve školním roce 2022/2023 bude vzdělávání dětí probíhat podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem "Náš duhový svět", který je zpracován tak, že umožňuje dětem objevovat svět kolem sebe, citlivě chápat souvislosti a hodnoty a zaujímat postoje.

Hlavním vzdělávacím záměrem je dovést dítě na konci jeho předškolního vzdělávání k tomu, aby mohlo žít plnohodnotný a smysluplný život ve zdraví a přizpůsobilo se životu v sociální komunitě, tj. rozvíjet jeho osobnost, individualitu a vzdělávací potenciál s citovým postojem vůči rodině, ostatním lidem i k přírodě.  

Úplné znění školního vzdělávacího programu je pro rodiče zveřejněno v MŠ.