Připravené akce pro školní rok 2022/2023

ZÁŘÍ 2022

 

 

 Třídní schůzky s rodiči – po třídách

ŘÍJEN 2022

 

 

 V průběhu měsíce října bude zahájena spolupráce s místní knihovnou.

 Děti budou pravidelně navštěvovat knihovnu.

11. 10.2022

 Divadlo Koráb " Kocour v botách", vstupné 50,- Kč

Termín upřesněn

Edukační stimulační skupiny pro přípravu dětí ke vstupu do ZŠ

 

 

LISTOPAD 2022

 

2.11.2022

 

Pan Urbánek, " Písničkový slabikář",  vstupné 70,- Kč

 

termín bude upřesněn

 Fotografování dětíi

PROSINEC 2022

 

 

 

 

 

 

V průběhu měsíce prosince se děti budou připravovat na vánoce. Bude  

 probíhat výzdoba MŠ, svým krátkým vystoupením se budou děti  

 spolupodílet na kulturním programu při rozsvícení vánočního stromu

 v Rajhradě.

5.12.2022

 Mikuláš – děti v MŠ během dopoledne navštíví Mikuláš s čertem a  

 andělem a budou rozdělovat nadílku

V týdnu od 12.-16.12. 2022 Termín upřesněn po třídách

 

 Vánoční besídka pro rodiče od 15.30 hod.

 Dopoledne bude v MŠ nadílka dárků u vánočního stromu a odpoledne  

 bude kulturní program pro rodiče.

 

LEDEN 2023

 

10.1.2023

Pan Hrubec - " Aladinova lampa",  vstupné 55,- Kč

 

 

ÚNOR 2023

 

14.2.2023

V týdnu od 20.-24.2. 2023 termín bude upřesněn

Divadlo Špilberk " Kůzlátka a vlk", vstupné 60,- Kč

 Karneval v jednotlivých třídách

BŘEZEN 2023

 

21.3.2023

termín bude upřesněn

Divadlo Šikulka "Tři pohádky", vstupné 60,- Kč

Návštěva ZŠ Masarykova s nastávajícími školáky

termín bude upřesněn

 

V týdnu od 27. - 30.3.2023, termín upřesněn

 Třídní schůzka s rodiči budoucích školáků za přítomnosti zástupce ZŠ, pravděpodobně v budově ZŠ, Masarykova 96, Rajhrad

Velikonoční tvoření rodičů s dětmi

 

 

 

DUBEN 2023

 

11.4.2023

Divadlo Kejkle, " Kometa není popleta", vstupné 65,- Kč

KVĚTEN 2023

 

16.5.2023

 Divadlo Kača a Kača, "Zašeptej Krutidráp", vstupné 80,- Kč

termín bude upřesněn

termín bude upřesněn

 Den rodiny

Fotografování dětí

ČERVEN 2023

 

        1. 6. 2023

termín upřesněn       

MDD – oslava dne dětí 

výlet

6.6.2023

12. 6. 2023

Mgr. Vojkůvka – „Hudba pro radost“ – vstupné 70,- Kč

Rozloučení s předškoláky - divadlo Kejkle, vstupné 75,- Kč 

během června

 Výstava výtvarných prací dětí na plotě před MŠ

 

 

 

 

 

V průběhu školního roku budeme s dětmi navštěvovat různé kulturní akce – dle aktuální nabídky (výstava Střední zahradnické školy v době adventu a na Velikonoce, výstava betlémů, výstava v knihovně. O termínech akcí budete včas informováni.

 

Možné akce:

-          Sezení se sestrou Jindřiškou – vzdělávací seminář (téma dle domluvy – Advent, Vánoce atd.)

-          Pravidelná návštěva knihovny Rajhrad se čtením pohádek

-          Návštěva záchranné stanice dravých ptáků

-          Návštěva Památníku písemnictví

-          Muzikohrátky

-          Exkurze hasičské, policejní stanice

 

Více zde: https://msrajhrad.webnode.cz/akce/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: https://www.webnode.cz