Připravené akce pro školní rok 2020/2021

ZÁŘÍ 2020

 

 

 Třídní schůzky s rodiči – po třídách

ŘÍJEN 2020

 

 

 V průběhu měsíce října bude zahájena spolupráce s místní knihovnou.

 Děti budou pravidelně navštěvovat knihovnu.

6. 10.2020

 Divadlo Hrubec, pohádka " O vytrvalém princi", vstupné 45,- Kč

Termín upřesněn

Edukační stimulační skupiny pro přípravu dětí ke vstupu do ZŠ

 

 

LISTOPAD 2020

 

3.11.2020

24.11.2020

 Kouzelník Duo Waldini, vstupné 50,- Kč

Divadlo Kača a Kača - "Popletený kalendář", vstupné 65,- Kč

termín bude upřesněn

 Fotografování dětíi

PROSINEC 2020

 

 

 

 

 

 

V průběhu měsíce prosince se děti budou připravovat na vánoce. Bude  

 probíhat výzdoba MŠ, svým krátkým vystoupením se budou děti  

 spolupodílet na kulturním programu při rozsvícení vánočního stromu

 v Rajhradě

5.12.2020

 Mikuláš – děti v MŠ během dopoledne navštíví Mikuláš s čertem a  

 andělem a budou rozdělovat nadílku

Termín upřesněn po třídách

 

 Vánoční besídka pro rodiče od 15.30 hod.

 Dopoledne bude v MŠ nadílka dárků u vánočního stromu a odpoledne  

 bude kulturní program pro rodiče.

 

LEDEN 2021

 

12.1.2021

Divadlo Šikulka pohádka na téma zdraví,  vstupné 40,- Kč

 

 

ÚNOR 2021

 

termín bude upřesněn

 Karneval v jednotlivých třídách

BŘEZEN 2021

 

termín bude upřesněn

 Návštěva ZŠ Masarykova s nastávajícími školáky

termín bude upřesněn

 Třídní schůzka s rodiči budoucích školáků za přítomnosti zástupce ZŠ, pravděpodobně v budově ZŠ, Masarykova 96, Rajhrad

 

 

DUBEN 2021

 

27.4.2021

Divadlo Květinka, představení "Doprava, doleva aneb jezdíme bezpečně", vstupné 40,- Kč

KVĚTEN 2021

 

4.5.2021

 Divadlo Špilberk, pohádka " Králíci z klobouku", vstupné 55,- Kč

termín bude upřesněn

termín bude upřesněn

 Den rodiny

Focení tříd

ČERVEN 2021

 

        1. 6. 2021

termín upřesněn       

MDD – oslava dne dětí 

výlet

termín upřesněn

8. 6. 2021

 Rozloučení s předškoláky v jednotlivých třídách

Mgr. Vojkůvka – „Hudba pro radost“ – vstupné 60,- Kč. 

během června

 Výstava výtvarných prací dětí na plotě před MŠ

 

 

 

 

 

V průběhu školního roku budeme s dětmi navštěvovat různé kulturní akce – dle aktuální nabídky (výstava Střední zahradnické školy v době adventu a na Velikonoce, výstava betlémů, výstava v knihovně. O termínech akcí budete včas informováni.

 

Možné akce:

-          Sezení se sestrou Jindřiškou – vzdělávací seminář (téma dle domluvy – Advent, Vánoce atd.)

-          Pravidelná návštěva knihovny Rajhrad se čtením pohádek

-          Návštěva záchranné stanice

-          Návštěva Památníku písemnictví

-          Muzikohrátky

-          Exkurze hasičské, policejní stanice

 

Více zde: https://msrajhrad.webnode.cz/akce/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: https://www.webnode.cz