Připravené akce pro školní rok 2023/2024

ZÁŘÍ 2023

 

 

 Třídní schůzky s rodiči – po třídách

Muzikohrátky, vstupné 80,-Kč

ŘÍJEN 2023

 

 

 V průběhu měsíce října bude zahájena spolupráce s místní knihovnou.

 Děti budou pravidelně navštěvovat knihovnu.

17. 10.2023

 Divadlo Špinberg " Kocour Mourek", vstupné 70,- Kč

Termín upřesněn

 Podzimní tvoření

 

 

LISTOPAD 2023

 

28.11.2023

 

Divadlo Hrubec, " Zvířátka a loupežníci ",  vstupné 60,- Kč

Muzikohrátky, vstupné 80,-Kč

 

termín bude upřesněn

 Fotografování dětí s vánoční tématikou

PROSINEC 2023

 

 

 

 

 

 

V průběhu měsíce prosince se děti budou připravovat na vánoce. Bude  

 probíhat výzdoba MŠ, svým krátkým vystoupením se budou děti  

 spolupodílet na kulturním programu při rozsvícení vánočního stromu

 v Rajhradě.

5.12.2023

 Mikuláš – děti v MŠ během dopoledne navštíví Mikuláš s čertem a  

 andělem a budou rozdělovat nadílku

V týdnu od 11.-15.12. 2023 Termín upřesněn po třídách

 

 Vánoční besídka pro rodiče od 15.30 hod.

 Dopoledne bude v MŠ nadílka dárků u vánočního stromu a odpoledne  

 bude kulturní program pro rodiče.

 

LEDEN 2024

 

16.1.2024

Divadlo Kača a Kača - " O holčičce Natálce a panu netopejrovi",  vstupné 80,- Kč

 

 

ÚNOR 2024

 

27.2.2024

V týdnu od 12.-16.2. 2024 termín bude upřesněn

Divadlo Šikulka ,pásmo pohádek, vstupné 60,- Kč

 Karneval v jednotlivých třídách

BŘEZEN 2024

 

12.3.2024

termín bude upřesněn

Divadlo Kejkle "Smolíček a jezinky", vstupné 70,- Kč

Návštěva ZŠ Masarykova s nastávajícími školáky

termín bude upřesněn

 

V týdnu od 18. - 22.3.2024, termín upřesněn

 Třídní schůzka s rodiči budoucích školáků za přítomnosti zástupce ZŠ, pravděpodobně v budově ZŠ, Masarykova 96, Rajhrad

Velikonoční tvoření rodičů s dětmi

 

 

 

DUBEN 2024

 

 

Divadlo Radost

KVĚTEN 2024

 

 

 

termín bude upřesněn

termín bude upřesněn

 Den rodiny

Fotografování dětí

ČERVEN 2024

 

        1. 6. 2024

termín upřesněn       

MDD – oslava dne dětí 

výlet

4.6.2024

 

Mgr. Vojkůvka – „Hudba pro radost“ – vstupné 75,- Kč

Rozloučení s předškoláky - divadlo Kejkle, vstupné 75,- Kč 

během června

 Výstava výtvarných prací dětí na plotě před MŠ

 

 

 

 

 

V průběhu školního roku budeme s dětmi navštěvovat různé kulturní akce – dle aktuální nabídky (výstava Střední zahradnické školy v době adventu a na Velikonoce, výstava betlémů, výstava v knihovně. O termínech akcí budete včas informováni.

 

Možné akce:

-          Divadlo Radost

-          Pravidelná návštěva knihovny Rajhrad se čtením pohádek

-          Návštěva záchranné stanice dravých ptáků

-          Návštěva Památníku písemnictví

-          NávštěvA farmy

-          Exkurze hasičské, policejní stanice

 

Více zde: https://msrajhrad.webnode.cz/akce/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: https://www.webnode.cz